אופניים

יום א

15:00 – 18:00 תוכנית הילדים והנוער

יום ב

09:00 – 11:00

15:00 – 18:00 חוסן

יום ד

15:00 – 18:00 תוכנית הילדים והנוער

יום ה

09:00 – 11:00

15:00 – 18:00 חוסן