אופניים

יום א

15:00 – 18:00 תוכנית הילדים והנוער

יום ב

15:00 – 18:00 חוסן

יום ד

15:00 – 18:00 תוכנית הילדים והנוער

יום ה

15:00 – 18:00 חוסן