אופניים

 

 

יום א

15:00 – 18:00 תוכנית הילדים והנוער

יום ב

10:00 – 12:00 אופניים

15:00 – 18:00 חוסן

יום ג

15:00 – 18:00 אופניים

יום ד

15:00 – 18:00 תוכנית הילדים והנוער

יום ה

10:00 – 12:00 אופניים

15:00 – 18:00 חוסן