הידרותרפיה

 

יום א

08:30 – 13:15 בריכה קטנה גני ילדים

12:00 – 15:00 בריכה קטנה קבוצות

15:00 – 19:00 שיעורי שחייה בריכה גדולה

15:00 – 19:00 בריכה קטנה תוכנית הילדים והנוער לימודי שחיה

יום ב

08:00 – 15:00 בריכה קטנה

15:00 – 19:00בריכה קטנה לקויי תקשורת

יום ג

08:30 – 13:15 בריכה קטנה גני ילדים

15:00 – 19:00 בריכה קטנה לקויי תקשורת

יום ד

08:00 – 19:00 בריכה קטנה

15:00 – 19:00 בריכה קטנה תוכנית הילדים והנוער לימודי שחיה

יום ה

08:00 – 19:00 הידרותרפיה