התעמלות


יום א

08:00-08:45

בונה עצם

אולם סימונס

———

09:00-09:45

פילאטיס שיקומי

אולם סימונס

———-

10:00-10:45

התעמלות בריאותית בכס"ג

אולם סימונס

———-

11:00-13:00

ג'רו-קנטיקס

אולם סימונס

————

18:00-19:00

19:00-20:00

פלדנקרייז

סטודיו קטן

———

19:00-20:30

עיצוב דינמי

אולם סימונס

יום ב

08:00-08:45

התעמלות בריאותית

אולם סימונס

————-

09:15-10:00

 פילאטיס שיקומי

אולם סימונס

———

10:15-11:00

פילאטיס שיקומי כסאות גלגלים

אולם סימונס

———–

19:00-20:30

יוגה

סטודיו קטן

יום ג

התעמלות בונה עצם

08:00-08:45

אולם סימונס

פילאטיס שיקומי

09:00-09:45

סטודיו קטן

התעמלות בריאותית בכס"ג

10:00-10:45

אולם סימונס

פילאטיס

19:00-20:30

אולם סימונס

יום ד

08:00-08:45

בונה עצם

אולם סימונס

———–

09:00-09:45

פילאטיס שיקומי

אולם סימונס

———-

10:00-10:45

התעמלות בריאותית בכס"ג

אולם סימונס

 

———-

11:00-13:00

ג'רו-קנטיקס

אולם סימונס

———-

18:00-19:00

19:00-20:00

פלדנקרייז

סטודיו קטן

19:00-20:30

עיצוב דינמי

אולם סימונס

יום ה

פילאטיס שיקומי

09:15-10:00

אולם סימונס

התעמלות בריאותית

8:00-8:45

אולם סימונס

פילאטיס שיקומי בכס"ג

10:15-11:00

אולם סימונס

יוגה

20:30-19:00

אולם סטודיו קטן

יום ו

14:15-15:30

עיצוב דינמי

אולם סימונס 14:15 15:30