חדר כושר


מדריכים: אירנה באבי, אבי שטרוייך, ורדה סבאן, מרק סלפק

יום א

06:00-13:30 פעילות חופשית

15:00-18:00 ילדים ונוער

18:00-21:30 פעילות חופשית

יום ב

06:00 – 13:30 פעילות חופשית

15:00 – 20:00 פעילות חופשית

יום ג

06:00 – 13:30 פעילות חופשית

17:00 – 21:00 פעילות חופשית

יום ד

06:00-13:30 פעילות חופשית

15:00-18:00 ילדים ונוער

18:00-21:30 פעילות חופשית

חמישי

06:00 – 13:30 פעילות חופשית

15:00 – 20:00 פעילות חופשית

יום ו

06:00 – 16:00 פעילות חופשית

שבת

10:00 – 15:00 פעילות חופשית