חדר כושר


מדריכים: אירנה באבי, אבי שטרוייך, ורדה סבאן, מרק סלפק

יום א

06:00 – 13:30 פעילות חופשית

15:00 – 18:00תכנית הילדים והנוער

18:00 – 21:30 פעילות חופשית

יום ב

08:30 – 13:30 פעילות חופשית

15:00 – 20:00 פעילות חופשית

יום ג

06:00 – 13:30 פעילות חופשית

17:00 – 21:00 פעילות חופשית

יום ד

06:00 – 13:30 פעילות חופשית

15:00 – 18:00 תוכנית הילדים והנוער

18:00 – 21:30 פעילות חופשית

יום ה

06:00 – 13:30 פעילות חופשית

15:00 – 20:00 פעילות חופשית

יום ו

06:00 – 16:00 פעילות חופשית

שבת

10:00 – 15:00 פעילות חופשית