חדר כושר

מדריכים: אירנה באבי, אבי שטרוייך, ורדה סבאן, מרק סלפק

 

ראשון

06:00-13:30 פעילות חופשית

15:00-18:00 ילדים ונוער

18:00-21:30 פעילות חופשית

 

שני

13:30 – 06:00 פעילות חופשית

20:00 – 15:00 פעילות חופשית

 

שלישי

06:00-13:30 פעילות חופשית

17:00-21:00 פעילות חופשית

 

רביעי

06:00-13:30 פעילות חופשית

15:00-18:00 ילדים ונוער

18:00-21:30 פעילות חופשית

חמישי

13:30 – 06:00 פעילות חופשית

20:00 – 15:00 פעילות חופשית

 

שישי

16:00 – 06:00 פעילות חופשית

 

שבת

15:00 – 10:00 פעילות חופשית