טניס


יום א

06:30 – 16:00 פעילות חופשית מגרש אחד

16:00 – 18:00 תוכנית הילדים והנוער

19:00 – 22:00 פעילות חופשית

יום ב

06:30 – 15:00 פעילות חופשית מגרש אחד

17:00 – 20:00 טניס בכיסאות גלגלים אימון

19:30 – 22:00 פעילות חופשית

יום ג

06:30 – 16:00 פעילות חופשית מגרש אחד

16:30 – 19:30 אימון בכסאות גלגלים

20:00 – 22:00 פעילות חופשית

יום ד

06:30 – 16:00 פעילות חופשית מגרש אחד

16:00 – 19:00 תוכנית הילדים והנוער

19:00 – 22:00 פעילות חופשית

יום ה

06:30 – 16:00 פעילות חופשית מגרש אחד

15:00 – 20:00 טניס בכיסאות גלגלים אימון

20:00 – 22:00 פעילות חופשית מגרש אחד

יום ו

06:30 – 16:00 פעילות חופשית

שבת

08:00 – 12:00 אימון כסאות גלגלים

08:30 – 16:00 פעילות חופשית מגרש אחד.5209