טניס

מאמנים: מרטין גילברט, עופרי לנקרי, אופיר צחוב

יום א

06:30-16:00 פעילות חופשית מגרש אחד

16:00-19:00 תוכנית ילדים ונוער

19:00-22:00 פעילות חופשית

יום ב

06:30-15:00 פעילות חופשית מגרש אחד

15:00-20:00 אימון בכס"ג

20:00-22:00 פעילות חופשית

יום ג

06:30-16:30 פעילות חופשית

15:00-20:00 אימון

20:00-22:00 פעילות חופשית

יום ד

06:30-16:00 פעילות חופשית מגרש אחד

16:00-19:00 תוכנית ילדים ונוער

19:00-22:00 פעילות חופשית

יום ה

06:30-16:00 פעילות חופשית מגרש אחד

15:00-20:00 אימון בכס"ג

20:00-22:00 פעילות חופשית

יום ו

08:00-12:00 אימון בכס"ג

08:30-16:00 פעילות חופשית מגרש אחד

שבת

09:00-16:00 פעילות חופשית