כדורסל

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

שישי

כדורסל

15:00-16:45

סל גל 

תכנית ילדים ונוער

————-

17:00-19:30

כדורסל בכס"ג

בוגרים

ליאור דרור

————–

19:00-20:00

כדורסל בכס"ג

בוגרים

8:30-19:30

כדורסל

ברוך חגאי

15:00-16:15

סל גל 

תכנית ילדים ונוער

19:15-20:30

כדורסל בכס"ג

בוגרים

17:00-19:30

טל רם

קב' אימון

————–

08:00-10:00

מור פיט


 10:00-14:00 

כדורסל בכס"ג

בוגרים/ רגבי

פעם בשבועיים