שחיה

 

 

מאמנים: סלבה לונגו, אלכס פומרנקו

יום א

11:00 – 08:30 שחיה חופשית בריכה קטנה  (שחיה במקביל לפעילות גני הילדים)

10:30 – 15:45 שחיה חופשית בריכה גדולה (שלושה מסלולים)

20:00 – 22:00 שחיה חופשית בריכה קטנה

יום ב

שחיה חופשית בריכה גדולה 06:00 – 15:45

שחיה חופשית בריכה גדולה 20:00 – 22:00

יום ג

שחיה חופשית בריכה גדולה  06:00 – 22:00

שחיה חופשית בריכה קטנה 08:30 – 12:15 (שני מסלולים בלבד)

יום ד

שחיה חופשית בריכה גדולה 08:00 – 15:45

שחיה חופשית בריכה קטנה 19:00 – 22:00

שחיה חופשית בריכה גדולה 20:00 – 22:00

יום ה

שחיה חופשית בריכה גדולה 06:00 – 15:45

יום ו

שחיה חופשית בריכה גדולה 09:00 – 16:30

שבת

שחיה חופשית בריכה גדולה 09:00 – 16:30

שחיה חופשית בריכה קטנה 11:00 – 14:00