שחיהראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

שישי

בריכה גדולה

שחייה חופשית

שחייה חופשית

10:00-15:00

6 מסלולים


15:00-17:45

1-2 מסלול


18:45-20:00

1 מסלול20:00-20:30

6 מסלוליםשחייה חופשית

8:00-15:00

4 מסלולים

 

17:30-18:30

5 מסלולים

 

18:30-19:30

3 מסלולים

 

19:30-20:30 

6 מסלולים


שחייה חופשית

8:00-9:00

6 מסלולים

 

9:00-10:00

5 מסלולים

 

10:00-16:00

6 מסלולים


16:00-18:00

5 מסלולים


18:00-19:30

4 מסלולים

 

19:30-20:30

6 מסלולים

שחייה חופשית

8:00-9:30

5 מסלולים


10:00-11:00

4 מסלולים


11:00-15:00

6 מסלולים


15:00-17:45 

1-2 מסלולים


18:00-20:00

1 מסלול


20:00-20:30

6 מסלולים

שחייה חופשית

8:00-15:00

6 מסלולים

 

17:30-18:30

4 מסלולים

 

18:30-19:30

3 מסלולים

 

19:30-20:30

6 מסלולים


שחייה חופשית

8:00-10:00

6 מסלולים

 

 

 

10:00-11:00

4 מסלולים

  

11:00-16:00

6 מסלולים

 


בריכה קטנה

שחייה חופשיתשחייה חופשית

8:00-13:00

שחיית נכים

חצי בריכה 

במקביל לגני הילדים


18:00-20:30

שחיית נכים


——-
שחייה חופשית

9:00-13:45

שחיית נכים

חצי בריכה

במקביל לגני ילדיםשחייה חופשית

10:00-14:45

שחיית נכים18:00-20:30

שחיית נכים


שחייה חופשית

18:15-20:30

שחיית נכים———

no events found