שחיה

מאמנים: סלבה לונגו, אלכס פומרנקו

יום א

בריכה גדולה שחיה חופשית

10:30-15:00

15:00-15:45 3 מסלולים

15:00 – 19:30 אימוני שחיה

15:00-17:30 אימוני שחייה ילדים

20:00-22:00

בריכה קטנה

08:30-11:00

שחייה נכים במקביל לגני הילדים

19:00-22:00 שחייה נכים

הידרותרפיה בריכה קטנה

08:30-13:15

גני ילדים

12:00-15:00

הידרותרפיה קבוצות

15:00-19:00

לימוד שחיה לילדים תוכנית הילדים והנוער

יום ב

בריכה גדולה

06:00-15:45

18:00 – 20:00 אימוני שחיה

20:00-21:00 2 מסלולים

21:00-22:00

הידרותרפיה בריכה קטנה

8:00-15:00

15:00-19:00 לקויי תקשורת

יום ג

שחיה חופשית בריכה גדולה  06:00 – 22:00

שחיה חופשית בריכה קטנה 08:30 – 12:15 (שחיה במקביל לגני הילדים)

08:30-13:15 גני ילדים בריכה קטנה

15:00-19:00 לקויי תקשורת בריכה קטנה

יום ד

שחיה חופשית בריכה גדולה 08:00 – 15:00

שחיה חופשית בריכה גדולה 15:00 – 15:45 (2 מסלולים)

15:00 – 19:00 לימודי שחיה תוכנית הילדים והנוער

15:00-17:30 אימוני שחייה ילדים

שחיה חופשית בריכה גדולה 20:00 – 22:00

שחיה חופשית בריכה קטנה 19:00 – 22:00

יום ה

שחיה חופשית בריכה גדולה 06:00 – 15:45

18:00 – 20:00 אימוני שחיה

שחיה חופשית בריכה גדולה 20:00 – 22:00

08:00 – 19:00 הידרותרפיה בריכה קטנה

יום ו

שחיה חופשית בריכה גדולה 09:00 – 16:30

שבת

שחיה חופשית בריכה גדולה 08:00 – 16:30

שחיה חופשית (נכים) בריכה קטנה 11:00 – 14:00