שחיה

 

 

מאמנים: סלבה לונגו, אלכס פומרנקו

יום א

11:00 – 08:30 שחיה חופשית בריכה קטנה  (שחיה במקביל לגני הילדים)

10:30 – 15:00 שחיה חופשית בריכה גדולה

15:00 – 15:45 שחיה חופשית בריכה גדולה (3 מסלולים)

15:00 – 20:30 אימוני שחיה

19:00 – 22:00 שחיה חופשית בריכה קטנה (נכים)

יום ב

שחיה חופשית בריכה גדולה 06:00 – 15:45

שחיה חופשית בריכה גדולה 20:00 – 21:00 (שני מסלולים)

שחיה חופשית בריכה גדולה 21:00 – 22:00

יום ג

שחיה חופשית בריכה גדולה  06:00 – 22:00

שחיה חופשית בריכה קטנה 08:30 – 12:15 (שחיה במקביל לגני הילדים)

יום ד

שחיה חופשית בריכה גדולה 08:00 – 15:00

שחיה חופשית בריכה גדולה 15:00 – 15:45 (3 מסלולים)

שחיה חופשית בריכה גדולה 20:00 – 22:00

15:00 – 17:30 אימוני שחיה

שחיה חופשית בריכה קטנה 19:00 – 22:00

 

יום ה

שחיה חופשית בריכה גדולה 06:00 – 15:45

אימוני שחיה 18:00 – 20:00

שחיה חופשית בריכה גדולה 20:00 – 22:00

יום ו

שחיה חופשית בריכה גדולה 09:00 – 16:30

שבת

שחיה חופשית בריכה גדולה 08:00 – 16:30

שחיה חופשית (נכים) בריכה קטנה 11:00 – 14:00