בריכה גדולה שחייה חופשית – לוח זמנים

יום ראשוןיום שנייום שלישייום רביעייום חמישייום שישישבת
10:00-15:008:00-15:008:00-16:008:00-9:308:00-15:008:00-10:00
6 מסלולים4 מסלולים6 מסלולים5 מסלולים6 מסלולים6 מסלולים
15:00-17:4517:30-18:3010:00-11:0017:30-18:3010:00-11:00
1-2 מסלולים5 מסלולים4 מסלולים4 מסלולים4 מסלולים
18:45-20:0018:30-19:4516:00-18:0011:00-15:0018:30-19:4511:00-16:00
1 מסלול3 מסלולים5 מסלולים6 מסלולים3 מסלולים6 מסלולים
20:00-20:3019:45-20:3018:00-20:3015:00-17:4519:45-20:30
6 מסלולים6 מסלולים4 מסלולים1-2 מסלולים6 מסלולים
18:00-20:00
1 מסלולים
20:00-20:30
6 מסלולים