תפריט סגור

בריכה קטנה – לוח זמנים

יום ראשוןיום שנייום שלישי יום רביעייום חמישייום שישישבת
07:30-08:30
שחיית נכים -------10:00-15:0010:00-14:4518:30-20:30 ---------9:00-13:30

-------שחיית נכים
במקביל
לגני ילדים
שחיית נכיםשחיית נכים ---------שחייה
חופשית
10:00-14:45
שחיית נכים/
במקביל לגני ילדים
------- ------18:30-20:30 ------ -------
18:30-20:30 ------- ------שחיית נכים ------ -------
שחיית נכים
נגישות